Home
Biografie
Visie
Begeleiding
Kosten
Contact
Links

 

 

Biografie  
   


Judith HopmanSinds 2001 werk ik als humanistisch raadsvrouw (geestelijk verzorger) in de verpleeg- en verzorgingshuissector en in de thuiszorg. Hiervoor heb ik, onder meer, de studie aan de Universiteit voor Humanistiek gevolgd.    

Binnen het humanistisch raadswerk heb ik vele mensen begeleid en/of gecoacht, zowel cliënten als medewerkers. In de ouderenzorg ging het vooral om het begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Jarenlang was ik gespreksleider in een Alzheimer Café.

Mede door mijn werken in het hospice heb ik veel ervaring opgedaan met de begeleiding in de laatste levensfase. Naarmate het levenseinde dichterbij komt, hebben mensen behoefte om bepaalde aspecten van het leven nog eens extra aandacht te geven. Vaak wordt er een balans opgemaakt en stelt men zich nóg specifiekere vragen.

De afgelopen 20 jaar heb ik expertise opgebouwd in het geven van verschillende cursussen en het begeleiden van groepen. Voorbeelden van cursussen:

- Geestkracht Gaandeweg (voor ouderen)
- Levensbeschouwing in de Palliatieve Basiszorg
- Zingeving en Levensbeschouwing
- Een Goed Gesprek

            ©Veerkracht coaching 2021