f Veerkracht coachng - Judith Hopman
       
         
   


Home
Biografie
Visie
Begeleiding
Kosten
Contact
Links

 

 

Visie    
   


De mens als geheel: ons denken en gedrag, onze emoties en ons lichaam, vormen samen met onze sociale en spirituele aspecten één geheel en bepalen wie wij zijn.  

Centraal staan voor mij: de eigen waardigheid en het zelfrespect van mensen. Deze centrale waarden leiden me in mijn werk als geestelijk verzorger en als coach: Wie is de ander en hoe vergaat het hem?

Mijn uitgangspunt is dat alle kennis eigenlijk al in de mens zelf zit, maar dat deze gewekt moet en kan worden. Hierbij kan een goede gesprekspartner helpend zijn.

Wijsheid

Geen mens kan je openbaren dan wat reeds
half slapend in de dageraad van je kennis ligt.
De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt,
te midden zijner leerlingen,
geeft niet van zijn wijsheid,
maar veeleer van zijn geloof en zijn liefde.
Zo hij inderdaad wijs is,
nodigt hij je niet uit het huis
van zijn wijsheid binnen te treden,
maar leidt je naar de drempel van je eigen geest

Kahlil Gibran

 
            ©Veerkracht coaching 2021